Vi har startet en dugnadsinnsamling for å kunne finansiere

sluttprodukjson av en kort-dokumentar om Th. Kittelsen.